Financiële ondersteuning waar u wat aan heeft!

 

Welkom op de website van Offides Administratie.

​Offides Administratie is een administratieve onderneming die bedrijven ondersteunt bij het voeren van hun financiële administratie. Een correcte administratie die ook efficiënt verwerkt wordt door uw werknemers, bespaart niet alleen een hoop interne kosten, maar uiteraard ook accountantskosten.

 

​De naam Offides is doelbewust gekozen.
‘Of’ is een afgeleid van ‘office’, wat het Engelse woord voor kantoor is. 
‘Fides’ is Latijn voor vertrouwd of betrouwbaar; uiteraard het belangrijkste kenmerk waar Offides Administratie voor staat!

 

​Er is geen personeelscontract nodig en u heeft niet te maken met periodieke premieafdrachten, ziekteverzuim, vakantiedagen et cetera. U zit dus ‘nergens aan vast’. 
Offides Administratie werkt volgens de laatste wetswijzingen in verband met de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en maakt gebruik van de door de belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten. 

Dit vrijwaart opdrachtgevers van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.

 

​Neem na het lezen van de website gerust contact op, u vindt de gegevens op de contactpagina.